Het creëren en beheren van wooncomfort. Een korte, krachtige zin die samenvat waar we voor staan. We realiseren rendement voor onszelf en onze investeringspartners door te voorzien in de behoefte aan kwalitatieve en duurzame woonruimten die aan de wensen van bewoners voldoen.

Duurzaamheid is daarin een centraal thema. Niet enkel het verduurzamen van onze werk- en leefomgeving door innovatieve oplossingen. Ook duurzame investeringsmogelijkheden, gedragen door duurzame relaties met huurders en samenwerkingspartners zijn voor ons leidend.

Duurzaamheid

Veldboom is voorloper in groen en duurzaam vastgoed. Ons vastgoed voldoet vanzelfsprekend aan de hoogste kwaliteits- en milieueisen, zonder in te leveren op woon- en werkcomfort. Door onze focus op het creëren van duurzaam en toekomstbestendig vastgoed, vinden we creatieve manieren om klimaatvriendelijke oplossingen te integreren in onze projecten. We werken intensief samen met stakeholders om met vernieuwende oplossingen duurzaamheid te bewerkstelligen.

“De focus op duurzame
mechanismen en
methoden geeft energie”

Het toevoegen van waarde voor huurders

Speerpunten

In ons werk focussen we op het toevoegen van waarde. Met onze projecten willen we van toegevoegde waarde zijn voor huurders, door rekening te houden met de volgende onderwerpen.

1. Sportfaciliteiten

Sport heeft een positieve bijdrage aan onze gezondheid. Wij willen onze huurders de mogelijkheid bieden tot beweging en sportactiviteiten binnen of buiten. Hiermee willen wij ervoor zorgen dat de huurders zich vrij voelen en wij een bijdrage leveren aan de gezondheid van onze huurders. Dit uit zich in een binnen- of buitengym voor huurders waar mogelijk.

2. Buitenruimten

Het streven naar voldoende buitenkwaliteit, met een privé buitenruimte daar waar mogelijk. We streven altijd naar het realiseren van privé buitenruimtes, ook als dit vanuit bouwbesluit niet noodzakelijk is, zodat het wooncomfort zo goed mogelijk is voor de huurder.

3. Natuur inclusief

Klimaatadaptie en duurzaamheid staan hoog in het vaandel bij onze ontwikkelingen. Natuur inclusief ontwikkelen bevordert de gezondheid van het gebied met nadruk op groen ten faveure van steen. Daarnaast zorgt dit voor een verkoeling in de zomerhitte en zuivert dit de lucht. Veldboom realiseert dit zoveel mogelijk door groene gevels en daken op te nemen in projecten.

4. Mobiliteit

We streven ernaar om fietsen en deelvervoer te stimuleren. Waar mogelijk creëren we oplaadpunten en extra ruimte voor fietsen. Het creëren van een extra ruimte voor fietsen zorgt meestal ook voor een stimulatie van sociale cohesie.

5. Sociale cohesie

Wij streven ernaar sociale cohesie tussen de bewoners te stimuleren. Dit kan bijvoorbeeld door een wasruimte te plaatsen in een gedeelde ruimte om zo een ontmoetingsplek te creëren (binnen of buiten).

Actueel

Actueel

Boost in woningbouw in Harderwijk

Lees meer
Actueel

Veldboom richt zich op vergeten hoekjes

Lees meer
Actueel

De Stadspoort Enschede

Lees meer