Burgerparticipatie is het succesvol betrekken van burgers en andere stakeholders in ruimtelijke opgaven. Veldboom begrijpt het belang van betrokkenheid, draagvlak en draagkracht en geeft betrokkenen graag een stem in project- en gebiedsontwikkeling.

We houden van de dynamiek in planologische uitdagingen, waarbij de stakeholders vaak met verschillende of conflicterende belangen aan tafel zitten. We zien dat burgers steeds vaker betrokken worden in projecten, zodat ze meer invloed kunnen uitoefenen op hun leefomgeving. Een mooie ontwikkeling, want de burger is ook steeds vaker in staat om een positieve bijdrage te leveren aan ruimtelijke verbeteringen.

“Samen bouwen, zonder
de belangrijkste
gebruiker uit het oog te
verliezen”

Burgerparticipatie klinkt mooi, maar is niet altijd eenvoudig. Het vereist een zeker specialisme. Veldboom kan inmiddels talloze voorbeelden noemen van projecten waarbij burgers succesvol betrokken werden en een daadwerkelijke bijdrage leverden aan de gecreëerde waarde. Meer weten? We lichten het graag toe in een kennismakingsgesprek.