Op meerdere locaties in Nederland ontwikkelt Veldboom projecten waarin Urban Climate Architects een grote rol speelt. Als vaste partner draagt het architectenbureau uit Delft bij aan uiteenlopende gebiedsontwikkeling en grote transformaties. Eigenaar Tim Vermeend vertelt waarom hij de manier van samenwerken als prettig ervaart en legt uit hoe Veldboom met Urban Climate Architects een project zoals Entree Zoetermeer duurzaam vormgeeft.

Veldboom kiest voor kwaliteit
Het is onze gezamenlijke focus goede woningen te creëren die aansluiten bij de omgeving. “We letten niet alleen op het uiterlijk, maar adviseren Veldboom ook hoe een project naar een hoger niveau getild kan worden, qua energielabel en impact op het milieu. Duurzaamheid en de kwaliteit die wij aan grotere projecten toevoegen, zijn voor Veldboom denk ik factoren om met ons samen te werken. Andersom is het voor Urban Climate Architects doorslaggevend dat Veldboom een opdrachtgever is waarbij het ambitieniveau niet minimaal is, maar door hen juist bekeken wordt wat maximaal haalbaar is. Ik vind dat een heel goede manier van werken.”

Over de manier van samenwerken
De projecten van Veldboom waarbij Urban Climate Architects betrokken is, heeft verschillende maatverhoudingen. “Maar ze begin eigenlijk allemaal met hetzelfde vraagstuk. Of het nu gaat om Almere, Deventer, Harderwijk, Scheveningen of Zoetermeer. We beoordelen de locatie, bedenken hoe we daarmee omgaan en hoe we samen het beste resultaat kunnen neerzetten. Het antwoord kan sloop en nieuwbouw zijn, maar ook transformatie van een bedrijfspand met cultuurhistorische waarde, of bijvoorbeeld stadsinbreiding.”

Veldboom project: Entree Zoetermeer
“Zoetermeer is een mooi voorbeeld omdat hier een wijk gebouwd wordt met 1272 woningen, inclusief werkgelegenheid, parkeermogelijkheden en inpassing in de gelaagdheid van de omgeving. De volgende stap die Veldboom hier zet, en daar ben ik persoonlijk heel blij mee, is de keuze voor een Breaam-certificering”. Een prestigieuze certificeringsmethode voor een duurzaam gebouwde omgeving. “Er wordt gelet op het toevoegen van biodiversiteit tot aan de juiste materiaalkeuze. Veldboom neemt hier het voortouw in en dat is heel interessant.”

“Ondanks de grootte van Veldboom zijn er korte lijnen en wordt er weloverwogen, snel een beslissing gemaakt.” – Tim Vermeend

Prettig contact
“Mijn contact is over het algemeen met Johannes Flim, René de Man of Axel Veldboom zelf. Het is een vriendelijke samenwerking waarbij ik het goed vind dat er veel openheid is. Ik merk ook dat ze als organisatie flexibel zijn en snel keuzes maken. Dagelijks zie ik dat veel projectontwikkelaars daar moeite mee hebben. Niet bij Veldboom, zij kunnen gelijk een goede beslissing nemen. Er zijn echt niet veel partijen die dat kunnen. Zeker gezien de maat waarop zij functioneren is het niet iets wat je verwacht. Dat is uitzonderlijk.”