DGBC is een afkorting voor ‘Dutch Green Building Council’. Een prachtige term voor een eveneens mooie missie. Het doel van deze landelijke maatschappelijke organisatie is namelijk de gebouwde omgeving toekomstbestendig maken. Veldboom ondersteunt deze doelstelling volledig en mag zich sinds kort presenteren als partner van DGBC.

Erkend DGBC-partner
Veldboom wil net als DGBC een versnelling bereiken in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Daadkrachtig optreden typeert immers onze organisatie. Vandaar dat Veldboom het initiatief heeft genomen voor de toelating tot dit keurmerk. Centrale thema’s die bij in totaal 350 partners op de agenda staan zijn:

  • CO2-reductie (Paris Proof),
  • Circulariteit,
  • Gezondheid.

Doelstellingen
DGBC is een overkoepelend platform dat partners zoals Veldboom ondersteunt met kennis, tools en producten. Als vastgoedontwikkelaar en beheerder krijgt Veldboom toegang tot innovatieve programma’s. Hierdoor kan er (vanuit succesvolle samenwerkingen) een einde worden gemaakt aan het uitbuiten van niet-hernieuwbare bronnen. Wordt Nederland voorbereid op het veranderandere klimaat. En ontwikkelen we samen een duurzaam gebouwde omgeving, die voldoet aan de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs.

“Samen naar een toekomstbestendige gebouwde omgeving.” – DGBC

Resultaat
Voor bovenstaande missie is tempo noodzakelijk. Daarom wordt er Veldboom op zoveel mogelijk manieren duurzaam ontwikkeld. Binnen het bouwproces wordt bijvoorbeeld geïnvesteerd in gezondheid, waaronder het binnenklimaat van nieuw te ontwikkelen woonruimtes. Er pronkt dankzij het DGBC-partnerschap dus niet alleen een groene stip aan de horizon. Wij implementeren ook maatregelen in het nu, die het welzijn van bewoners direct beïnvloeden.