Op de locatie hoefijzerfabriek Werkman Hoofcare is Veldboom bezig met de ontwikkeling van diverse huurwoningen in een mooi groen binnenstedelijk karakter. In de ontwikkeling is met name erg veel aandacht voor omgeving duurzaamheid en stedenbouwkundige inpassing in de bestaande omgeving.
Op deze wijze ontstaat er straks een mooi hof met een diversiteit aan woningen in een hedendaagse historiseerde architectuur.