Entree Zoetermeer wordt een multifunctioneel gebied waar zowel commerciële functies als woon- en parkeervoorzieningen gerealiseerd zullen worden. Veldboom streeft ernaar om een hoge kwaliteit wooncomfort toe te voegen in alle segmenten van de woningbouw. Zowel sociale huur als koopwoningen uit het hogere segment behoren daarbij tot de expertise van Veldboom. Bij de realisatie hiervan richten
wij ons op een diverse monotone architectuur met voldoende ruimte voor publieke en semi-publieke groenvoorzieningen.